Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

1924 f904 390
1032 39f3 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin

April 21 2017

delirivmv

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairiis iriis

April 16 2017

delirivmv
3160 d9c9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahumane humane
delirivmv
4224 a1d9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaathlin athlin
delirivmv
6831 9806 390
Reposted fromdusix dusix viathatwasntadream thatwasntadream
delirivmv
5287 7160 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 10 2017

9742 d6c8 390

drarryking:

I shouldn’t find this as funny as I do

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaathlin athlin
delirivmv
delirivmv
3677 c232 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaClary Clary

March 31 2017

5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou

March 29 2017

delirivmv
8003 7bb4 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 10 2017

2325 1cca 390
Reposted fromerial erial viaathlin athlin
delirivmv
4603 1525 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairiis iriis
delirivmv
7677 771f 390
Reposted fromclerii clerii viairiis iriis

February 27 2017

delirivmv
delirivmv
1352 f669 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoldwater coldwater

July 08 2015

delirivmv
delirivmv
9082 a683 390
Reposted fromnexxt nexxt vianap nap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl